η ουαι η μια απηλθεν ιδου ερχεται ετι δυο ουαι μετα ταυτα

One woe is past and behold there come two woes more hereafter +__

η ουαι η μια απηλθεν ιδου ερχεται ετι δυο ουαι μετα ταυτα

η ουαι η μια απηλθεν ιδου ερχονται ετι δυο ουαι μετα ταυτα

η ουαι η μια απηλθεν ιδου ερχεται ετι δυο ουαι μετα ταυτα

η ουαι η μια απηλθεν ιδου ερχεται ετι δυο ουαι μετα ταυτα


BibleBrowser.com