και ειχον τριχας ως τριχας γυναικων και οι οδοντες αυτων ως λεοντων ησαν

And they had hair as the hair of women and their teeth were as the teeth of lions

και ειχον τριχας ως τριχας γυναικων και οι οδοντες αυτων ως λεοντων ησαν

και ειχον τριχας ως τριχας γυναικων και οι οδοντες αυτων ως λεοντων ησαν

και ειχαν τριχας ως τριχας γυναικων και οι οδοντες αυτων ως λεοντων ησαν

και ειχον τριχας ως τριχας γυναικων και οι οδοντες αυτων ως λεοντων ησαν


BibleBrowser.com