η τις προεδωκεν αυτω και ανταποδοθησεται αυτω

Or who hath first given to him and it shall be recompensed unto him again

η τις προεδωκεν αυτω και ανταποδοθησεται αυτω

η τις προεδωκεν αυτω και ανταποδοθησεται αυτω

η τις προεδωκεν αυτω και ανταποδοθησεται αυτω

η τις προεδωκεν αυτω και ανταποδοθησεται αυτω


BibleBrowser.com