μη νικω υπο του κακου αλλα νικα εν τω αγαθω το κακον

Be not overcome of evil but overcome evil with good

μη νικω υπο του κακου αλλα νικα εν τω αγαθω το κακον

μη νικω υπο του κακου αλλα νικα εν τω αγαθω το κακον

μη νικω υπο του κακου αλλα νικα εν τω αγαθω το κακον

μη νικω υπο του κακου αλλα νικα εν τω αγαθω το κακον


BibleBrowser.com