ειτε διακονιαν εν τη διακονια ειτε ο διδασκων εν τη διδασκαλια

Or ministry let us wait on our ministering or he that teacheth on teaching

ειτε διακονιαν εν τη διακονια ειτε ο διδασκων εν τη διδασκαλια

ειτε διακονιαν εν τη διακονια ειτε ο διδασκων εν τη διδασκαλια

ειτε διακονιαν εν τη διακονια ειτε ο διδασκων εν τη διδασκαλια

ειτε διακονιαν εν τη διακονια ειτε ο διδασκων εν τη διδασκαλια


BibleBrowser.com