η-- verb: present subjunctive: third person singular αγαπη" target="_self">
Let love be without dissimulation Abhor that which is evil cleave to that which is good

η αγαπη ανυποκριτος αποστυγουντες το πονηρον κολλωμενοι τω αγαθω

η αγαπη ανυποκριτος αποστυγουντες το πονηρον κολλωμενοι τω αγαθω

η αγαπη ανυποκριτος αποστυγουντες το πονηρον κολλωμενοι τω αγαθω

η αγαπη ανυποκριτος αποστυγουντες το πονηρον κολλωμενοι τω αγαθω


BibleBrowser.com