ος μεν πιστευει φαγειν παντα ο δε ασθενων λαχανα εσθιει

For one believeth that he may eat all things another who is weak eateth herbs

ος μεν πιστευει φαγειν παντα ο δε ασθενων λαχανα εσθιει

ος μεν πιστευει φαγειν παντα ο δε ασθενων λαχανα εσθιει

ος μεν πιστευει φαγειν παντα ο δε ασθενων λαχανα εσθιει

ος μεν πιστευει φαγειν παντα ο δε ασθενων λαχανα εσθιει


BibleBrowser.com