εχω ουν καυχησιν εν χριστω ιησου τα προς τον θεον

I have therefore whereof I may glory through Jesus Christ in those things which pertain to God

εχω ουν καυχησιν εν χριστω ιησου τα προς τον θεον

εχω ουν καυχησιν εν χριστω ιησου τα προς θεον

εχω ουν την καυχησιν εν χριστω ιησου τα προς τον θεον

εχω ουν [την] καυχησιν εν χριστω ιησου τα προς τον θεον


Online Parallel Bible