εκαστος ημων τω πλησιον αρεσκετω εις το αγαθον προς οικοδομην

Let every one of us please his neighbour for his good to edification

εκαστος ημων τω πλησιον αρεσκετω εις το αγαθον προς οικοδομην

εκαστος γαρ ημων τω πλησιον αρεσκετω εις το αγαθον προς οικοδομην

εκαστος ημων τω πλησιον αρεσκετω εις το αγαθον προς οικοδομην

εκαστος ημων τω πλησιον αρεσκετω εις το αγαθον προς οικοδομην


Online Parallel Bible