αλλα καθως γεγραπται οις ουκ ανηγγελη περι αυτου οψονται και οι ουκ ακηκοασιν συνησουσιν

But as it is written To whom he was not spoken of they shall see and they that have not heard shall understand

αλλα καθως γεγραπται οις ουκ ανηγγελη περι αυτου οψονται και οι ουκ ακηκοασιν συνησουσιν

αλλα καθως γεγραπται οις ουκ ανηγγελη περι αυτου οψονται και οι ουκ ακηκοασιν συνησουσιν

αλλα καθως γεγραπται οις ουκ ανηγγελη περι αυτου οψονται και οι ουκ ακηκοασιν συνησουσιν

αλλα καθως γεγραπται {VAR1: οψονται οις ουκ ανηγγελη περι αυτου } {VAR2: οις ουκ ανηγγελη περι αυτου οψονται } και οι ουκ ακηκοασιν συνησουσιν


Online Parallel Bible