διο προσλαμβανεσθε αλληλους καθως και ο χριστος προσελαβετο υμας εις δοξαν θεου
_self">εχωμεν

Wherefore receive ye one another as +__ Christ also received us to the glory of God

διο προσλαμβανεσθε αλληλους καθως και ο χριστος προσελαβετο υμας εις δοξαν θεου

διο προσλαμβανεσθε αλληλους καθως και ο χριστος προσελαβετο ημας εις δοξαν θεου

διο προσλαμβανεσθε αλληλους καθως και ο χριστος προσελαβετο υμας εις δοξαν του θεου

διο προσλαμβανεσθε αλληλους καθως και ο χριστος προσελαβετο {VAR1: ημας } {VAR2: υμας } εις δοξαν του θεου


Online Parallel Bible