ιδε συ ιουδαιος επονομαζη και επαναπαυη τω νομω και καυχασαι εν θεω

Behold thou art called a Jew and restest in the law and makest thy boast of God

ιδε συ ιουδαιος επονομαζη και επαναπαυη τω νομω και καυχασαι εν θεω

ιδε συ ιουδαιος επονομαζη και επαναπαυη τω νομω και καυχασαι εν θεω

ει δε συ ιουδαιος επονομαζη και επαναπαυη νομω και καυχασαι εν θεω

ει δε συ ιουδαιος επονομαζη και επαναπαυη νομω και καυχασαι εν θεω


BibleBrowser.com