πεποιθας τε σεαυτον οδηγον ειναι τυφλων φως των εν σκοτει

And art confident that thou thyself art a guide of the blind a light of them which are in darkness

πεποιθας τε σεαυτον οδηγον ειναι τυφλων φως των εν σκοτει

πεποιθας τε σεαυτον οδηγον ειναι τυφλων φως των εν σκοτει

πεποιθας τε σεαυτον οδηγον ειναι τυφλων φως των εν σκοτει

πεποιθας τε σεαυτον οδηγον ειναι τυφλων φως των εν σκοτει


BibleBrowser.com