ων το στομα αρας και πικριας γεμει

Whose mouth is full of cursing and bitterness

ων το στομα αρας και πικριας γεμει

ων το στομα αρας και πικριας γεμει

ων το στομα αρας και πικριας γεμει

ων το στομα αρας και πικριας γεμει


BibleBrowser.com