μη γενοιτο επει πως κρινει-- verb: present active indicative: third person singular ο" target="_self">
God forbid +__ for then how shall God judge the world

μη γενοιτο επει πως κρινει ο θεος τον κοσμον

μη γενοιτο επει πως κρινει ο θεος τον κοσμον

μη γενοιτο επει πως κρινει ο θεος τον κοσμον

μη γενοιτο επει πως κρινει ο θεος τον κοσμον


BibleBrowser.com