τι ουν ερουμεν αβρααμ τον πατερα ημων ευρηκεναι κατα σαρκα

What shall we say then that Abraham our father as pertaining to the flesh hath found

τι ουν ερουμεν αβρααμ τον πατερα ημων ευρηκεναι κατα σαρκα

τι ουν ερουμεν αβρααμ τον πατερα ημων ευρηκεναι κατα σαρκα

τι ουν ερουμεν ευρηκεναι αβρααμ τον προπατορα ημων κατα σαρκα

τι ουν ερουμεν {VAR2: ευρηκεναι } αβρααμ τον προπατορα ημων κατα σαρκα


BibleBrowser.com