οσοι γαρ πνευματι θεου αγονται ουτοι εισιν υιοι θεου

For as many as are led by the Spirit of God they are the sons of God

οσοι γαρ πνευματι θεου αγονται ουτοι εισιν υιοι θεου

οσοι γαρ πνευματι θεου αγονται ουτοι εισιν υιοι θεου

οσοι γαρ πνευματι θεου αγονται ουτοι υιοι εισιν θεου

οσοι γαρ πνευματι θεου αγονται ουτοι υιοι θεου εισιν


BibleBrowser.com