ει δε ο ου βλεπομεν ελπιζομεν δι υπομονης απεκδεχομεθα

But if we hope for that we see not then do we with patience wait for it

ει δε ο ου βλεπομεν ελπιζομεν δι υπομονης απεκδεχομεθα

ει δε ο ου βλεπομεν ελπιζομεν δι υπομονης απεκδεχομεθα

ει δε ο ου βλεπομεν ελπιζομεν δι υπομονης απεκδεχομεθα

ει δε ο ου βλεπομεν ελπιζομεν δι υπομονης απεκδεχομεθα


BibleBrowser.com