ειπερ δικαιον παρα θεω ανταποδουναι τοις θλιβουσιν υμας θλιψιν

Seeing it is a righteous thing with God to recompense tribulation to them that trouble you

ειπερ δικαιον παρα θεω ανταποδουναι τοις θλιβουσιν υμας θλιψιν

ειπερ δικαιον παρα θεω ανταποδουναι τοις θλιβουσιν υμας θλιψιν

ειπερ δικαιον παρα θεω ανταποδουναι τοις θλιβουσιν υμας θλιψιν

ειπερ δικαιον παρα θεω ανταποδουναι τοις θλιβουσιν υμας θλιψιν


BibleBrowser.com