ινα κριθωσιν παντες οι μη πιστευσαντες τη αληθεια αλλ ευδοκησαντες εν τη αδικια

That they all might be damned who believed not the truth but had pleasure in unrighteousness

ινα κριθωσιν παντες οι μη πιστευσαντες τη αληθεια αλλ ευδοκησαντες εν τη αδικια

ινα κριθωσιν παντες οι μη πιστευσαντες τη αληθεια αλλ ευδοκησαντες εν τη αδικια

ινα κριθωσιν απαντες οι μη πιστευσαντες τη αληθεια αλλα ευδοκησαντες τη αδικια

ινα κριθωσιν παντες οι μη πιστευσαντες τη αληθεια αλλα ευδοκησαντες τη αδικια


BibleBrowser.com