παρακαλεσαι υμων τας καρδιας και στηριξαι υμας εν παντι λογω και εργω αγαθω

Comfort your hearts and stablish you in every good word and work

παρακαλεσαι υμων τας καρδιας και στηριξαι υμας εν παντι λογω και εργω αγαθω

παρακαλεσαι υμων τας καρδιας και στηριξαι υμας εν παντι λογω και εργω αγαθω

παρακαλεσαι υμων τας καρδιας και στηριξαι εν παντι εργω και λογω αγαθω

παρακαλεσαι υμων τας καρδιας και στηριξαι εν παντι εργω και λογω αγαθω


BibleBrowser.com