και νυν το κατεχον οιδατε εις το αποκαλυφθηναι αυτον εν τω εαυτου καιρω

And now ye know what withholdeth that he might be revealed in his time

και νυν το κατεχον οιδατε εις το αποκαλυφθηναι αυτον εν τω εαυτου καιρω

και νυν το κατεχον οιδατε εις το αποκαλυφθηναι αυτον εν τω εαυτου καιρω

και νυν το κατεχον οιδατε εις το αποκαλυφθηναι αυτον εν τω αυτου καιρω

και νυν το κατεχον οιδατε εις το αποκαλυφθηναι αυτον εν τω {VAR1: αυτου } {VAR2: εαυτου } καιρω


BibleBrowser.com