υμεις δε αδελφοι μη εκκακησητε καλοποιουντες

But ye brethren be not weary in well doing

υμεις δε αδελφοι μη εκκακησητε καλοποιουντες

υμεις δε αδελφοι μη εκκακησητε καλοποιουντες

υμεις δε αδελφοι μη εγκακησητε καλοποιουντες

υμεις δε αδελφοι μη εγκακησητε καλοποιουντες


BibleBrowser.com