πολλα ειχον γραφειν αλλ ου θελω δια μελανος και καλαμου σοι γραψαι

I had many things to write but I will not with ink and pen write unto thee

πολλα ειχον γραφειν αλλ ου θελω δια μελανος και καλαμου σοι γραψαι

πολλα ειχον γραφειν αλλ ου θελω δια μελανος και καλαμου σοι γραψαι

πολλα ειχον γραψαι σοι αλλ ου θελω δια μελανος και καλαμου σοι γραφειν

πολλα ειχον γραψαι σοι αλλ ου θελω δια μελανος και καλαμου σοι γραφειν


BibleBrowser.com