αγαπητε πιστον ποιεις ο εαν εργαση εις τους αδελφους και εις τους ξενους

Beloved thou doest faithfully whatsoever +__ thou doest to the brethren and to strangers

αγαπητε πιστον ποιεις ο εαν εργαση εις τους αδελφους και εις τους ξενους

αγαπητε πιστον ποιεις ο εαν εργαση εις τους αδελφους και εις τους ξενους

αγαπητε πιστον ποιεις ο εαν εργαση εις τους αδελφους και τουτο ξενους

αγαπητε πιστον ποιεις ο εαν εργαση εις τους αδελφους και τουτο ξενους


BibleBrowser.com