εν ω εχομεν την απολυτρωσιν [δια του αιματος αυτου] την αφεσιν των αμαρτιων

In whom we have redemption through his blood even the forgiveness of sins

εν ω εχομεν την απολυτρωσιν [δια του αιματος αυτου] την αφεσιν των αμαρτιων

εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των αμαρτιων

εν ω εχομεν την απολυτρωσιν την αφεσιν των αμαρτιων

εν ω εχομεν την απολυτρωσιν την αφεσιν των αμαρτιων


BibleBrowser.com