ο και δηλωσας ημιν την υμων αγαπην εν πνευματι

Who also declared unto us your love in the Spirit

ο και δηλωσας ημιν την υμων αγαπην εν πνευματι

ο και δηλωσας ημιν την υμων αγαπην εν πνευματι

ο και δηλωσας ημιν την υμων αγαπην εν πνευματι

ο και δηλωσας ημιν την υμων αγαπην εν πνευματι


BibleBrowser.com