μη αψη μηδε γευση μηδε θιγης

Touch not taste not handle not

μη αψη μηδε γευση μηδε θιγης

μη αψη μηδε γευση μηδε θιγης

μη αψη μηδε γευση μηδε θιγης

μη αψη μηδε γευση μηδε θιγης


BibleBrowser.com