εν ω εισιν παντες οι θησαυροι της σοφιας και της γνωσεως αποκρυφοι

In whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge

εν ω εισιν παντες οι θησαυροι της σοφιας και της γνωσεως αποκρυφοι

εν ω εισιν παντες οι θησαυροι της σοφιας και της γνωσεως αποκρυφοι

εν ω εισιν παντες οι θησαυροι της σοφιας και γνωσεως αποκρυφοι

εν ω εισιν παντες οι θησαυροι της σοφιας και γνωσεως αποκρυφοι


BibleBrowser.com