τουτο δε λεγω ινα μη τις υμας παραλογιζηται εν πιθανολογια

And this I say lest any man should beguile you with enticing words

τουτο δε λεγω ινα μη τις υμας παραλογιζηται εν πιθανολογια

τουτο δε λεγω ινα μη τις υμας παραλογιζηται εν πιθανολογια

τουτο λεγω ινα μηδεις υμας παραλογιζηται εν πιθανολογια

τουτο λεγω ινα μηδεις υμας παραλογιζηται εν πιθανολογια


BibleBrowser.com