ως ουν παρελαβετε τον χριστον ιησουν τον κυριον εν αυτω περιπατειτε

As ye have therefore received Christ Jesus the Lord so walk ye in him

ως ουν παρελαβετε τον χριστον ιησουν τον κυριον εν αυτω περιπατειτε

ως ουν παρελαβετε τον χριστον ιησουν τον κυριον εν αυτω περιπατειτε

ως ουν παρελαβετε τον χριστον ιησουν τον κυριον εν αυτω περιπατειτε

ως ουν παρελαβετε τον χριστον ιησουν τον κυριον εν αυτω περιπατειτε


BibleBrowser.com