αι γυναικες υποτασσεσθε τοις ιδιοις ανδρασιν ως ανηκεν εν κυριω

Wives submit yourselves unto your own husbands as it is fit in the Lord

αι γυναικες υποτασσεσθε τοις ιδιοις ανδρασιν ως ανηκεν εν κυριω

αι γυναικες υποτασσεσθε τοις ιδιοις ανδρασιν ως ανηκεν εν κυριω

αι γυναικες υποτασσεσθε τοις ανδρασιν ως ανηκεν εν κυριω

αι γυναικες υποτασσεσθε τοις ανδρασιν ως ανηκεν εν κυριω


BibleBrowser.com