τα ανω φρονειτε μη τα επι της γης

Set your affection on things above not on things on the earth

τα ανω φρονειτε μη τα επι της γης

τα ανω φρονειτε μη τα επι της γης

τα ανω φρονειτε μη τα επι της γης

τα ανω φρονειτε μη τα επι της γης


BibleBrowser.com