ο δε αδικων κομιειται ο ηδικησεν και ουκ εστιν προσωποληψια

But he that doeth wrong shall receive for the wrong which he hath done and there is no respect of persons

ο δε αδικων κομιειται ο ηδικησεν και ουκ εστιν προσωποληψια

ο δε αδικων κομιειται ο ηδικησεν και ουκ εστιν προσωποληψια

ο γαρ αδικων κομιειται ο ηδικησεν και ουκ εστιν προσωπολημψια

ο γαρ αδικων κομισεται ο ηδικησεν και ουκ εστιν προσωπολημψια


BibleBrowser.com