εν οις και υμεις περιεπατησατε ποτε οτε εζητε εν αυτοις

In the which ye also walked some time when ye lived in them

εν οις και υμεις περιεπατησατε ποτε οτε εζητε εν αυτοις

εν οις και υμεις περιεπατησατε ποτε οτε εζητε εν αυτοις

εν οις και υμεις περιεπατησατε ποτε οτε εζητε εν τουτοις

εν οις και υμεις περιεπατησατε ποτε οτε εζητε εν τουτοις


BibleBrowser.com