ασπαζεται υμας λουκας ο ιατρος ο αγαπητος και δημας

Luke the beloved physician and Demas greet you

ασπαζεται υμας λουκας ο ιατρος ο αγαπητος και δημας

ασπαζεται υμας λουκας ο ιατρος ο αγαπητος και δημας

ασπαζεται υμας λουκας ο ιατρος ο αγαπητος και δημας

ασπαζεται υμας λουκας ο ιατρος ο αγαπητος και δημας


BibleBrowser.com