ασπασασθε τους εν λαοδικεια αδελφους και νυμφαν και την κατ οικον αυτου εκκλησιαν

Salute the brethren which are in Laodicea and Nymphas and the church which is in his house

ασπασασθε τους εν λαοδικεια αδελφους και νυμφαν και την κατ οικον αυτου εκκλησιαν

ασπασασθε τους εν λαοδικεια αδελφους και νυμφαν και την κατ οικον αυτου εκκλησιαν

ασπασασθε τους εν λαοδικια αδελφους και νυμφαν και την κατ οικον αυτων εκκλησιαν

ασπασασθε τους εν λαοδικεια αδελφους και νυμφαν και την κατ οικον αυτης εκκλησιαν


BibleBrowser.com