τη προσευχη προσκαρτερειτε γρηγορουντες εν αυτη εν ευχαριστια

Continue in prayer and watch in the same with thanksgiving

τη προσευχη προσκαρτερειτε γρηγορουντες εν αυτη εν ευχαριστια

τη προσευχη προσκαρτερειτε γρηγορουντες εν αυτη εν ευχαριστια

τη προσευχη προσκαρτερειτε γρηγορουντες εν αυτη εν ευχαριστια

τη προσευχη προσκαρτερειτε γρηγορουντες εν αυτη εν ευχαριστια


BibleBrowser.com