ινα φανερωσω αυτο ως δει με λαλησαι

That I may make it manifest as I ought to speak

ινα φανερωσω αυτο ως δει με λαλησαι

ινα φανερωσω αυτο ως δει με λαλησαι

ινα φανερωσω αυτο ως δει με λαλησαι

ινα φανερωσω αυτο ως δει με λαλησαι


BibleBrowser.com