εν σοφια περιπατειτε προς τους εξω τον καιρον εξαγοραζομενοι

Walk in wisdom toward them that are without redeeming the time

εν σοφια περιπατειτε προς τους εξω τον καιρον εξαγοραζομενοι

εν σοφια περιπατειτε προς τους εξω τον καιρον εξαγοραζομενοι

εν σοφια περιπατειτε προς τους εξω τον καιρον εξαγοραζομενοι

εν σοφια περιπατειτε προς τους εξω τον καιρον εξαγοραζομενοι


BibleBrowser.com