All the congregation of Israel shall keep it

מז כל עדת ישראל יעשו אתו

כל־עדת ישראל יעשו אתו

כָּל־עֲדַת יִשְׂרָאֵל יַעֲשׂוּ אֹתֹֽו׃

כל עדת ישראל יעשו אתו׃


BibleBrowser.com