Thou shalt have no other gods before me

ג לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת--ואשר במים מתחת לארץ

לא יהיה־לך אלהים אחרים על־פני

לֹֽא יִהְיֶֽה־לְךָ אֱלֹהִים אֲחֵרִים עַל־פָּנָֽיַ ׃

לא יהיה לך אלהים אחרים על פני׃


BibleBrowser.com