Thou shalt make thee no molten gods

יז אלהי מסכה לא תעשה לך

אלהי מסכה לא תעשה־לך

אֱלֹהֵי מַסֵּכָה לֹא תַעֲשֶׂה־לָּֽךְ׃

אלהי מסכה לא תעשה לך׃


BibleBrowser.com