And he made the robe of the ephod of woven work all of blue

כב ויעש את מעיל האפד מעשה ארג כליל תכלת

ויעש את־מעיל האפד מעשה ארג כליל תכלת

וַיַּעַשׂ אֶת־מְעִיל הָאֵפֹד מַעֲשֵׂה אֹרֵג כְּלִיל תְּכֵֽלֶת׃

ויעש את מעיל האפד מעשה ארג כליל תכלת׃


BibleBrowser.com