3169. Ychizqiyah (yekh-iz-kee-yaw')

or Ychizqiyahuw {yekh-iz-kee-yaw'- hoo}; from Yruwsha' and Yahh; strengthened of Jah; Jechizkijah, the name of five Israelites

Hezekiah, Jehizkiah. Compare Chizqiyah.

see HEBREW Yruwsha'

see HEBREW Yahh

see HEBREW Chizqiyah


StrongsNumbers.com