4807. Mriyb Ba'al (mer-eeb' bah'-al)

from riyb and Ba'al; quarreller of Baal, Merib-Baal, an epithet of Gideon

Merib-baal. Compare Mriy Ba'al.

see HEBREW riyb

see HEBREW Ba'al

see HEBREW Mriy Ba'al


StrongsNumbers.com