5829. Ezer (ay'-zer)

the same as ezer; Ezer, the name of four Israelites

Ezer. Compare Ezer.

see HEBREW ezer

see HEBREW Ezer


StrongsNumbers.com