7715. Shadrak (shad-rak')

(Aramaic) the same as Shadrak

Shadrach.

see HEBREW Shadrak


StrongsNumbers.com