7996. Shalleketh (shal-leh'-keth)

the same as shalleketh; Shalleketh, a gate in Jerusalem

Shalleketh.

see HEBREW shalleketh


StrongsNumbers.com