And the streams thereof shall be turned into pitch and the dust thereof into brimstone and the land thereof shall become burning pitch

ט ונהפכו נחליה לזפת ועפרה לגפרית והיתה ארצה לזפת בערה

ונהפכו נחליה לזפת ועפרה לגפרית והיתה ארצה לזפת בערה

וְנֶהֶפְכוּ נְחָלֶיהָ לְזֶפֶת וַעֲפָרָהּ לְגָפְרִית וְהָיְתָה אַרְצָהּ לְזֶפֶת בֹּעֵרָֽה׃

ונהפכו נחליה לזפת ועפרה לגפרית והיתה ארצה לזפת בערה׃


BibleBrowser.com